Mollet del Vallès

Cop mortal als estudiants d’Erasmus

El ministre Wert modifica un cop començat el curs els requisits de les beques Erasmus.

Ja fa 26 anys de la implantació de les beques Erasmus al sistema universitari, aquet programa ha permès que milers de joves puguin fer part de la seva formació post obligatòria a d’altres països de la Unió Europea. L’objectiu principal del programa és la mobilitat internacional d’estudiants però d’aquest objectiu deriven d’altres com l’apropament entre estudiants europeus, el coneixement d’altres cultures, l’aprenentatge de llengües i el intercanvi de coneixements amb altres països. L’experiència viscuda per molts universitaris aporta un valor afegit tant acadèmicament com d’experiència personal que creiem essencial en la formació dels joves de cara al futur i dins un marc europeu i global.

Des de la JSC de Mollet sempre hem entès Europa com una realitat i a la vegada com un projecte que s’ha d’anar construint dia a dia. Aquesta construcció passa per el foment de les institucions europees i la posada en valor del que suposa la unió de les diferents cultures que conformen el nostre continent. Una de les accions que més ha contribuït al foment d’aquet sentiment europeu han estat les beques Erasmus. Cap programa ha fomentat més l’europeisme que la mobilitat de milers d’estudiants durant aquets 26 anys d’història.

Aquets dos factors que creiem essencials, s’han vist afectats mitjançant la modificació de les bases per atorgar les beques de mobilitat europea.

El govern central ha anat reduït des de fa temps la partida pressupostaria per als programes Erasmus. Al 2011 aquesta suposava uns 63 milions d’euros, al 2012 era de 35 milions d’euros, les previsions per al 2014 son de 18 milions, suposant una reducció del 70% dels recursos. No obstant això, avui hem conegut l’ordre ministerial ECD/1997/2013 publicada el dia 29/11/2013. Aquesta, modifica els requisits que han de complir els estudiants per a ser beneficiaris dels complements del ministeri a la beca Erasmus. A partir d’ara no només farà falta complir les bases que posa la Unió Europea sinó que l’estudiant haurà de ser becat en regim general el curs anterior. La modificació a més de ser arbitraria, es fa havent començat el curs, quan molts estudiants ja estan a les seves universitats d’intercanvi. Així doncs molts joves perdran una aportació amb la que ja contaven per a realitzar els seus estudis a l’estranger amb el greuge que això suposa. A més, entenem que la modificació de les bases amb caràcter retroactiu suposa una greu inseguretat jurídica de cara a la demanda de qualsevol tipus de beca.


Es per això que volem una rectificació immediata del ministeri d'educació per a tornar a l'esquema de concessió anterior.
també volem que les beques Erasmus es dotin amb una major quantitat de diners que permetin una beca digne als estudiants. A més, volem que aquestes beques s'atorguin amb criteris de renda transformant un ajut que actualment és regressiu en un de progressiu.